november 28, 2020

Total liberation!

Wij - Alle Dieren Vrij - gaan uit van het principe van total liberation. We geloven dat er geen vrijheid kan zijn voor dieren, als mensen nog worden onderdrukt vanwege hun klasse, ras, geaardheid, gender, of anders. Hier wat meer uitleg!

Total liberation!

Wij - Alle Dieren Vrij - gaan uit van het principe van total liberation. We geloven dat er geen vrijheid kan zijn voor dieren, als mensen nog worden onderdrukt vanwege hun klasse, ras, geaardheid, gender, of anders. Ook kunnen mensen niet echt vrij zijn als ze tegelijk nog niet-menselijke dieren gebruiken en bezitten.

Helaas zijn er nogal wat zogenaamde "anti-intersectionals" binnen de vegan beweging. Dit zijn organisaties en influencers die uitgaan van het "dieren-eerst" principe en voor wie alle andere vormen van onderdrukking, van mensen, ondergeschikt is aan dat van de niet menselijke dieren. Vaak leidt dit ook tot onderdrukking binnen de eigen groep (bijvoorbeeld door het niet respecteren van gender pronouns - voornaamwoorden) en daarbuiten.  

Het principe van total liberation moet dus ook naar buiten komen in onze activiteiten en organisatie. Dit betekent onder andere dat we een zero tolerance hanteren voor discriminatie en onderdrukkend gedrag en daar actief tegen optreden. Dus ook geen validistische opmerkingen. Geen victim blaming als er weer een geval van seksuele intimidatie speelt. Ook geen analogieën tussen de onderdrukking van dieren en gemarginaliseerde mensen (hierover meer in deze blog). Hoe "goed" dit allemaal soms bedoelt is.

Dit is natuurlijk maar een start, we willen ook een diverse en inclusieve organisatie zijn en vooral: bijdragen aan echte verandering in onszelf en de samenleving.

We willen ook graag bijdragen aan discussie en educatie. Daarom hieronder wat aanbevolen videos en literatuur:

En ook:

  • Aphro-ism van Aph & Syl Ko
  • Christopher Sebastian
  • "Total Liberation" van anonymous (te vinden in de anarchistische bibliotheek)
  • vegan feminist network
  • Lets rage together (podcast)

Heb je meer tips, laat het ons weten!

Als laatste, niemand is perfect en we leren allemaal. Laat het ons dus ook weten als we de plank misslaan!