september 7, 2021

Over dierenleed

Zuivel veroorzaakt dierenleed, dat mag duidelijk zijn. Alleen is dat niet waar de discussie over moet gaan.

Over dierenleed

"Maar ik koop biologische melk"... en dus? Voor de koe maakt 't niks uit. Kalfjes worden gescheiden, moeders worden uitgemolken, allen eindigen in het slachthuis.

Deze foto is gemaakt op een biologisch melkveebedrijf. Dit vrouwelijke kalfje is 11 dagen oud en zal dus ook worden ingezet als melkkoe, of, als ze overtollig is, als kalf wordt vetgemest en na een maand of negen geslacht.

Zuivel veroorzaakt dierenleed, al valt daar blijkbaar over te twisten. Zo stellen boeren dat het juist diervriendelijk is om een kalf direct bij de moeder weg te halen, er zou dan nog niet zo'n sterke band zijn. Hiermee gaan ze voorbij aan het feit dat je überhaupt een dier weghaalt bij de moeder, tegen de wil van de dieren in.

Discussies over dierenleed leiden af van het daadwerkelijke probleem. Als we ons namelijk focussen op dierenleed, is de volgende stap het verminderen ervan en komen we terecht in discussies over "humaan" slachten en "diervriendelijke" zuivel. Je zou zelfs kunnen denken dat biologisch, of drie sterren van de dierenbescherming, wel OK is. De dieren hebben immers iets meer ruimte, of leven een maandje langer. We laten kalfjes een paar weken bij de moeder voor we ze alsnog naar de mesterij sturen.

In plaats van over dierenleed, zouden we het veel meer moeten hebben over speciësisme: de systematische discriminatie op basis van soort. Het idee dus, dat de mens een hogere diersoort zou zijn en daarom het recht heeft om andere dieren te gebruiken. Het systeem waardoor wij dieren zien als onze hulpbronnen, als ons voedsel, ons vermaak, etc.

Een anti-speciesistische, op dierenrechten gebaseerde visie, gaat ervan uit dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Anderen dieren bestaan niet vóór ons, maar met ons.

De foto bij dit artikel roept emoties op. De meeste mensen vinden het kalfje zielig. Maar we hebben er meer aan als ze het ook onrechtvaardig vinden. Vanuit deze visie kunnen we de hele veehouderij en andere vormen van gebruik van dieren, compleet afschaffen. We zeggen het nog maar een keer: alle dieren willen vrij zijn - alle dieren moeten vrij zijn!

"Je kunt onrechtvaardige gebruiken niet veranderen door alleen de scherpe kantjes eraf te slijpen" (Tom Regan, 1985)