Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Alle Dieren Vrij richt zich op alle vormen van onderdrukking en uitbuiting, waaronder speciesisme. Wij geloven dat er geen vrijheid kan zijn voor dieren, als mensen nog worden onderdrukt vanwege hun klasse, ras, geaardheid, gender, of anders. Ook kunnen mensen niet echt vrij zijn als ze tegelijk nog niet-menselijke dieren gebruiken en bezitten.

Alle Dieren Vrij gelooft niet in “diervriendelijk vlees” en welzijnsverbeteringen en we zetten ons dan ook in voor een volledig einde aan de veehouderij en andere vormen van diergebruik (ook jacht, vivisectie, vermaak, etc). Wij gaan uit van een simpel principe: dieren bestaan niet voor ons en behoren ons niet toe. Ze hebben hun eigen leven en hun eigen behoeften. Net als in relaties tussen mensen, willen we ook dat andere dieren in hun waarde worden gelaten, vrij worden gelaten en niet als product worden gezien of getemd moeten worden.

We richten we ons in eerste instantie op de (grote) bedrijven. Zij verdienen veel geld over de ruggen van mensen en niet-menselijke dieren, vervuilen het milieu en worden daarbij gesteund door de overheid. Bedrijven en hun lobby hebben er alleen maar belang bij de status quo te handhaven en kapitaal te vergroten met uitbuiting.

  • alle vormen van geweld naar levende wezens worden afgewezen
  • actief tegen racisme en andere vormen van onderdrukking
  • afbreken van machtsverhoudingen en hiërarchie
  • anti-kapitalisme
  • directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid
  • educatie en discussie

Alle Dieren Vrij is momenteel actief in de coalities Sluit VION! en Stop Diervermaak en staat open voor andere samenwerkingen. Vind je het leuk om mee te denken en doen, neem dan contact op.

Wil je ons financieel steunen, dan kan hier!

De dierenfoto's zijn van We Animals Media