oktober 21, 2020

Schaf de subsidies af

De hervorming van het Europese landbouwbeleid is weer aan het sneuvelen. En dit terwijl het landbouwsubsidie stelsel compleet verziekt is. Het slurpt enorm veel geld op en zorgt vooral voor scheefgroei, milieuproblematiek en dierenleed.

Schaf de subsidies af

In 2019 kregen 40 duizend Nederlandse boeren in totaal 719 miljoen euro aan directe inkomenssteun. Het grootste deel daarvan, 500 miljoen, ging naar de veehouders. Een aantal van deze sectoren liggen vrijwel volledig aan het infuus: 80 cent van iedere euro die een kalverhouder verdient bestaat uit subsidie. Bij de tuinbouwsector is dit ongeveer 10 procent.

Aangezien de grootte van de subsidie samenhangt met de hoeveelheid land iemand bezit, zijn vooral de grote bedrijven die profiteren en werkt het intensivering van de landbouw in de hand. 20 procent van de bedrijven ontvangt 80 procent van het geld. Hoewel de subsidie expliciet is ingezet om de inkomens van de boeren te ondersteunen, gaat in Nederland ruim tweederde ervan naar boeren die bovenmodaal verdienen.

Een voorbeeld is Mark van den Oever, voorman van de Farmers Defence Force. Zijn bedrijf in Sint Hubert is gespecialiseerd in fruitteelt, kerstbomen en varkensmesterij. Van den Oever ontving 29.061,93 euro aan Europese subsidies in 2019.

Het merendeel van de EU subsidies gaat ook nog eens naar gebieden waar de druk op natuur door de landbouw het grootst is. Ook de Groene concludeerde na onderzoek: overal in Europa krijgen grote vervuilers aanzienlijke landbouwsubsidies. Het systeem van landbouwsubsidies heeft er aan bijgedragen dat hele gebieden ontbost zijn en biodiversiteit is afgenomen.

In Centraal en Oost Europa zijn EU subsidies grootschalig ingezet door de elite voor landgrabbing en vergroting van hun macht, aldus een onderzoek van de New York Times. En de impact gaat verder dan de Europese grenzen - "Afrika kan nooit zelfvoorzienend worden als de door de Europese Unie gesubsidieerde landbouwproducten de lokale productie blijft verdringen".

Veeboeren worden helemaal niet benadeeld. Ze worden met subsidiepotjes overeind gehouden, en de groten worden alleen maar groter. Afschaffen van deze subsidies is het beste voor iedereen, van het geld kunnen boeren worden gesteund in de transitie naar plantaardige landbouw en kan natuur worden bevorderd in plaats van tegengewerkt.  

De varkenshouderij: minder bedrijven maar meer dieren per bedrijf.