augustus 5, 2020

Vion wijst eis compensatie Roemeense arbeidsmigrant af, strijd gaat door

Vion wijst eis compensatie Roemeense arbeidsmigrant af, strijd gaat door

Afgelopen weken heeft actiegroep Sluit Vion zich ingezet voor Alex, een Roemeense arbeidsmigrant. Alex werkte via een uitzendbureau voor slachthuis Vion, raakte daar gewond aan zijn hand en werd vervolgens ontslagen. Doordat woonruimte aan werk is gekoppeld, verloor hij daardoor ook zijn onderdak.

Sluit Vion beschouwde en beschouwt dat ontslag als volstrekt onrechtmatig en eiste 2500 euro compensatie wegens gederfde inkomsten en kosten van vervangende woonruimte. Wij hebben meerdere gesprekken gevoerd met een HR manager en op 23 juli zijn we naar het hoofdkantoor in Boxtel gegaan om verhaal te halen bij de directie. De directie, vertegenwoordigd door het hoofd communicatie, hoorde ons aan maar zegt dat arbeiders zelf verantwoording dragen en dat Vion niet aangesproken kan worden op zaken als huisvesting. Op 27 juli ontvingen wij dan ook een officiele afwijzing van onze claim. Alex krijgt wat Vion betreft geen compensatie want er is volgens het bedrijf geen sprake van onjuist handelen of ontslag.

Sluit Vion neemt hier geen genoegen mee, houdt vast aan de eis en zoekt wegen om zowel de eis als de bredere misstanden waar het ontslag een onderdeel van is, onder de aandacht te brengen.

Alex’ verhaal is geen uitzondering. Arbeiders worden routineus als vuil behandeld. Wij roepen daarom alle werkers van Vion op zich te melden bij problemen met dit bedrijf.